Archive for the ‘A) Definiții’ Category

Definitia muzeului

– Instituție care se ocupă cu strângerea, păstrarea și expunerea obiectelor care prezintă interes istoric, științific, artistic etc.; clădire în care sunt păstrate și expuse astfel de obiecte.

– Instituție care colecționează, păstrează și prezintă publicului obiecte de artă, relicve, documente istorice, științifice etc.; localul acestei instituții.[DEX]

– instituție permanentă, aflată în serviciul societății, deschisă publicului, care se ocupă cu strângerea, păstrarea, identificarea, catalogarea, analizarea, menținerea, conservarea și expunerea de diverse obiecte sau artefacte ce prezintă interes științific, istoric, artistic,tehnologic ș.a.m.d., în scopul studierii, educării, relaxării vizitatorilor, a oamenilor de știință. [Wiki]

– Conform definiţiei Consiliului Internaţional al Muzeelor [ICOM], muzeul este: „o instituţie permanentă, non-profit, în serviciul societăţii şi al dezvoltării acesteia, deschisă publicului, care achiziţionează, conservă, cercetează, comunică şi expune dovezi materiale ale oamenilor şi mediului lor, având ca scop studiul, educarea şi delectarea“.

Realizator: Andreea BLIDAR