Archive for the ‘E) Muzee din România’ Category

În ţara noastră există peste 70 de muzee care au colecţii de istoria ştiinţei şi tehnicii, cu patrimoniu estimat la peste 45.000 de piese. Din acestea, doar câteva sunt muzee specializate de ştiinţă şi tehnică, cele mai importante fiind Muzeul Tehnic „prof. Dimitrie Leonida“ din Bucureşti şi Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu“ – Iaşi.

Există mai multe muzee dedicate mineritului, transporturilor, medicinii şi farmaciei, un muzeu al petrolului, colecţii de tehnică preindustrială şi de tehnică populară.  La acestea se adaugă importante colecţii de documente şi fotografii aflate în muzee de istorie, ce constituie mărturii ale evoluţiei ştiinţei şi tehnicii în ţara noastră, precum şi muzee memoriale dedicate unor personalităţi de primă mărime din domeniul medicinii (Victor Babeş, Gheorghe Marinescu), aviaţiei (Traian Vuia, Aurel Vlaicu), agronomiei (Ion Ionescu de la Brad), chimiei (Petru Poni) şi altele.

Majoritatea muzeelor de ştiinţă şi tehnică se confruntă cu serioase dificultăţi legate de criza de spaţii de expunere şi depozitare, de bugetele mici, criza de public, lipsa publicaţiilor de popularizare. Un exemplu caracteristic este Muzeul Tehnic „prof. Dimitrie Leonida“ din Bucureşti. Colecţia actuală a muzeului, numărând peste 4.500 de exponate, este cea lăsată moştenire de fondatorul muzeului, deoarece muzeul nu are de ani de zile fonduri de achiziţii. Clădirea din Parcul Carol ce adăposteşte muzeul se află de peste 10 ani în reparaţii capitale, după ce, şubrezit de cutremure, acoperişul s-a prăbuşit în iarna 1986, deteriorând grav numeroase piese şi aparatură de laborator. Redeschis parţial în 1994, muzeul are în continuare infiltraţii prin acoperiş. Lipsa de spaţiu face ca numeroase piese să nu poată fi expuse, iar creşterea colecţiilor este practic imposibilă. Pentru tot patrimoniul există un singur restaurator, care nu poate face faţă problemelor specifice. Tot lipsa cronică de bani face ca muzeul să nu mai aibă pliante sau alte publicaţii de mulţi ani. Singurele informaţii despre patrimoniul expus sunt conţinute în mici etichete, care nu dau nici un fel de detalii privind modul de funcţionare, importanţa şi semnificaţia exponatului, modul de fabricaţie, context istoric etc. [ScientConsult]

Realizator: Laura DAVID