Archive for the ‘F) Rolul muzeelor din România’ Category

Muzeele de ştiinţă şi tehnică ajută publicul de toate vârstele să înţeleagă mai bine lumea în care trăieşte. Ştiinţa a fost negată ca parte a culturii în civilizaţia occidentală până de curând, susţin unii specialişti. Există o lungă tradiţie de separare academică între cele două culturi: cea umanistă şi cea ştiinţifică. Muzeele de istorie şi artă au fost mai preocupate de colecţii şi de prezentarea acestora pentru public, în timp ce muzeele de ştiinţe naturale, de exemplu, au fost mai preocupate de cercetare. Şi la noi, multe muzee tehnice şi de ştiinţe naturale dintre cele mai importante nu ţin de Ministerul Culturii, ca toate celelalte muzee.

In muzeele moderne cele două tipuri de cultură trebuie apropiate, iar aceasta nu se rezolvă prin simpla lor plasare în acelaşi spaţiu fizic. Ştiinţa şi societatea s-au dezvoltat împreună şi nu pot fi separate din punct de vedere istoric. Ele şi-au influenţat reciproc dezvoltarea şi acest aspect trebuie avut în vedere când informaţia se prezintă pentru public. Într-un muzeu etnografic, de pildă, se prezintă multe obiecte care erau folosite în trecut în gospodărie, fără informaţii privind modul în care au fost făcute, din ce material, ce influenţă au avut asupra culturii perioadei respective. Muzeele de artă expun tablouri fără a se referi şi la progresele tehnologice sau la condiţiile sociale care au dus la crearea lor. Pe de altă parte, muzeele de ştiinţe naturale expun plante şi animale fără să menţioneze prezenţa umană, ca şi când oamenii nu ar exista în natură. Rar suntem introduşi în interrelaţia dintre ştiinţă şi societate, lăsând vizitatorilor impresia că ştiinţa este doar o colecţie de obiecte. [ScientConsult]

Realizator: Laura DAVID