Archive for the ‘G) Muzeu real VS. Muzeu virtual’ Category

Avantajele majore ale muzeului virtual faţă de muzeul real sunt:
• Permite accesul publicului de la distanţă. În acest context problema costului accesului nu se mai pune: accesul fizic al unui vizitator poate fi imposibil dacă exponatul se află la distanţă. Aşadar, muzeul virtual este un mijloc eficace de a reduce „discriminarea geografică” dintre vizitatorii aflaţi în zone rurale şi cei aflaţi în zone urbane, de exemplu.

• Muzeul virtual elimină trei dintre limitările importante ale unui muzeu real:
→„limitele naturale” ale colecţiei: colecţia muzeului virtual nu trebuie să se limiteze la piesele aflate efectiv într-o colecţie fizică. Cu alte cuvinte, muzeul virtual poate să cuprindă exponate aflate în colecţii diferite (care pot fi la mare distanţă unele de altele).
→„marginile naturale” ale spaţiului fizic de expunere: colecţia expusă a muzeului virtual este identică cu colecţia de ansamblu. Cu alte cuvinte muzeul virtual îşi expune întreaga colecţie (nu are „depozite”), ceea ce nu e cazul la imensa majoritate a muzeelor reale.
→spaţiul limitat pentru textul însoţitor („învelişul textual”) al piesei [ScientConsult]

Dezavantajele majore ale muzeului virtual faţă de cel real sunt:
• Vizitatorul nu are contact direct cu piesa.
• Muzeul virtual nu poate să reproducă atmosfera specifică a muzeului real. Comoditatea „vizitării” muzeului de acasă nu poate suplini „trăirea vizitei reale în muzeul real”.
• Muzeul virtual permite muzeului real să „publice” material care altminteri rămâne neexpus, piese pe care muzeul le deţine, dar care nu-şi găsesc spaţiu de expunere şi — mai ales — mari cantităţi de informaţie despre piese, autori etc. pe care muzeul le produce (Patrick Boylan, vicepreşedinte al ICOM estimează că valoarea informaţiei pe care muzeele o deţin depăşeşte valoarea colecţiilor acestora !).
• Muzeul virtual atrage noi vizitatori pentru muzeul real. Acesta este un fapt empiric: se pot cita muzee care şi-au expus o parte din colecţii, fie sub formă de compact-disc, fie pe Internet, şi cărora le-a crescut semnificativ numărul de vizitatori (profesorul Paolo Galluzi, directorul Muzeului de Istorie a Ştiinţei din Florenţa susţine că în 1995 — în timp ce majoritatea muzeelor din Florenţa au avut o scădere de 9-14% a numărului de vizitatori, muzeul său a avut o creştere cu 45%, doar după prezentarea lui pe Internet).
• Muzeul virtual „pregăteşte” vizitatorul pentru vizita la muzeul real, iar un vizitator documentat profită mai mult de pe urma vizitei. [ScientConsult]

Realizator: Alexandra POP